péntek április 20 , 2018

Adatkezelési nyilatkozat

A honlapon (a www.e-tar.hu webcímen elérhető szolgáltatás) történő regisztrációval, adatainak rögzítésével illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja a Németh és Zentai Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

A jelen adatkezelési nyilatkozat a következőket tartalmazza a www.e-tar.hu webcímen elérhető online cégadatbázissal kapcsolatban:

  • személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat vonatkozó tájékoztatást

  • hírlevelek kiküldése keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást

 

I. Az adatkezelő elérhetőségei

1. Az adatkezelő neve: Németh és Zentai Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1026, Budapest, Törökvész lejtő 24.

3. Elérhetőség:

II. Az adatkezelésről

1. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében történik.

2. Az adatkezeléshez kapcsolódó hatályos jogszabályok:

A szolgáltató minden hivatkozott jogszabály tiszteletben tartásával végzi működését és kezeli a felhasználói adatokat.

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

3. Az adatkezelés jogalapja:

1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény

 

4. Az adatok kezelése:

 

Az weboldal használata során a Németh és Zentai Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik fél számára nem adja ki.

 

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése kizárólag statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat a Németh és Zentai Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

5. Az adatkezelés célja:

A szolgáltató a weboldali (cég- és szolgáltatásajegyzék) szolgáltatás nyújtásának céljából veszi fel és kezeli a felhasználók személyes adatait, ezt kizárólag a szükséges ideig és szükséges mértékben teszi.

Az adatszolgáltatás a felhasználó részéről teljes mértékig önkéntes módon történik.

6. A kezelt adatok köre:

Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

7. A személyes adatok kezelésének időszaka és azok törlése:

A regisztráció folyamán rögzített adatokat a Németh és Zentai Kft. mindaddig megőrzi, amíg a vásárló nem kéri azok törlését.

A személyes adatok törlését, illetve módosítását a felhasználó kérelmezheti:

A regisztráció törlésével azonnal törlésre kerülnek a megadott adatok.

8. Cookiek

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja azt böngészője beállításaiban. A cookiek tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

10. Hírlevél/reklámok

Amennyiben a felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárul: az adatkezelő személyre szabott saját reklámokat, illetve hírlevelet küldhet a felhasználó e-mail, illetve levelezési címére.

 

A levelek tartalmának kiosztása során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, hiszen ez esetben az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

 

Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó bármikor letilthatja a hírlevélről való leiratkozással.

 

III. Az adatfeldolgozásról

11. Adatfeldolgozó megnevezése: Németh és Zentai Kft.

12. Adatfeldolgozó címe: 1026, Budapest, Törökvész lejtő 24.

 

13. Adatfeldolgozás megnevezése:

 

Törlési igények végrehajtása, az adatok biztonságos tárolása.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatban:

A személyes adatkezelés részleteiről (az adatkezelés konkrét céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, melyekről az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintettnek.

A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

 

17. A jogellenes magatartás vélelme

 

A felhasználó élhet tiltakozási jogával, amennyiben megítélése szerint jogellenes adatkezelés történt. Ennek során írásban élhet tiltakozási jogával, valamint bírósághoz fordulhat. A Németh és Zentai Kft. minden esetben köteles a bejelentést kivizsgálni és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni.

 
Legfrissebb hirdetőink